mail
o mně

 
Kontakt: PhDr. Věra Kočařová
  Business: Home:
  U Vojenské nemocnice 1200 Ohradní 1357
  160 00 Praha 6 140 00 Praha 4
  Tel: 02/2020 3468 Tel: 02/6920626
  E-mail: kocarova@post.cz Mob: 0604 855445

V době kdy se legislativně upravuje povinnost psychologických vyšetření u některých profesí, například příslušníků bezpečnostních agentur, držitelů zbrojních pasů a dalších a kdy se zároveň řeší odborné podmínky vymezující, kteří psychologové a psychologická pracoviště budou mít oprávnění tato vyšetření provádět, dovoluji si vám nabídnout vypracování vyšetření, která jsem oprávněna poskytovat:

   

Nabídka psychologických vyšetření

Vyšetření provádím na svém pracovišti. V případě větších zakázek lze po dohodě vyšetření provést i u zákazníka. Vyšetření za standardních podmínek jsou většinou prováděna formou PC programu a tato forma je preferována.
Pracuji za platby v hotovosti nebo na fakturu. U standardních vyšetření vycházím z doporučených cen příslušných odborných asociací.

1. Posuzování osobnostní způsobilosti pro práci s utajovanými skutečnostmi
2. Psychologické vyšetření k udělení individuálního zbrojního pasu
3. Psychologické vyšetření řidičů všech kategorií
4. Psychologická diagnostika a rozbor osobnosti
5. Speciální cílené vyšetření odolnosti ke stresu1. Posuzování osobnostní způsobilosti pro práci s utajovanými skutečnostmi

Při posuzování osobnostní způsobilosti pro práci s utajovanými skutečnostmi se řídím vyhláškou NBÚ č. 245/98 Sb. V případě dalších individuálních požadavků od zadavatelů na různé nižší stupně bezpečnostní práce, které nejsou přímo vyžadovány NBÚ provádím individuálně psychologické vyšetření s přístrojovými a projektivními technikami, laboratorním počítačem asistovanými metodami. Předpokládám, že různé bezpečnostní agentury a firmy potřebují více typů ověření způsobilosti pro dané profese a mohou požadovat i vlastní kritéria. Vyšetření trvá průměrně 3 hodiny.Vyhotovení zprávy o vyšetření do 1-3 pracovních dnů.


Ceny:

Tajné

2100 Kč

Přísně tajné

2450 Kč2. Psychologické vyšetření k udělení individuálního zbrojního pasu

Cena:

1000 Kč

3. Psychologické vyšetření řidičů všech kategorií

Akceptuji požadovanou specializaci -  např. řidič vozidla s předností v jízdě, autotaxi, nákladní doprava, autobusová doprava, kamionová doprava, mezinárodní kamionová přeprava.

  a) převozy peněz a cenností:
  Řidičské schopnosti jsou důležité, ale nejsou primární. Požaduje se především vysoká sebedisciplinovanost, dodržování stanovených postupů v případě ohrožení, stabilita emocí a spolehlivost rozhodování ve stresu, věrnost, zásadovost, neprodejnost. Není žádoucí vysoká inteligence tvůrčího a kombinatorního charakteru (větší náchylnost k morálnímu selhání)

  Ceny: Vyšetření se závěrem o způsobilosti: 950 Kč
  Vyšetření se závěrem o způsobilosti plus rozbor osobnosti s podrobnou charakteristikou 1500 Kč


  b) zásahové jednotky:
  Řidičské schopnosti jsou prvořadé, požaduje se kvalita řízení, zejména v podmínkách časového stresu. Inteligence v pásmu průměru až i nadprůměru, disciplinovanost, schopnost ovládat chování a potlačit pudové reakce.

  Ceny: Vyšetření se závěrem o způsobilosti: 1200 Kč
  vyšetření se závěrem o způsobilosti plus rozbor osobnosti s podrobnou charakteristikou 1750 Kč


  c) vyšetření na úrovni řidiče taxislužby, nehromadné přepravy osob (mikrobusy)
  Vyšetření se provádí v rozsahu metodiky Asociace dopravních psychologů. V případě skupinových vyšetření (nad 5 osob) nejsou případní nezpůsobilí kandidáti účtováni k úhradě.

  Cena: 850 Kč4. Psychologická diagnostika a rozbor osobnosti

Jedná se o rozsáhlá vyšetření pro zaměstnavatele při rozhodování o zařazení do řídících funkcí, u pracovníků vrcholového managementu, u pracovníků středního managementu včetně asistentky - sekretářky, kurýrní služby zvláštní důležitosti, informačních a zpravodajských funkcí.
Písemné nálezy předávám osobně řediteli nebo jím pověřenému pracovníkovi i s případnou konzultační poradou.

Cena: 1500 Kč


6. Speciální cílené vyšetření odolnosti ke stressu

U pracovníků dlouhodobě vystavených zvýšené psychické zátěži , zejména časovému stressu. Vyšetření je zaměřeno na zjištění psychické fyziologické reakce organismu na stress s následnou prezentací relaxační techniky pro daného klienta.

Cena: 1200 Kč


O mně

Jsem členem Českomoravské psychologické společnosti. Pracuji jako klinický psycholog s atestací v oboru asi 20 let. Mám praxi v oblasti psychoterapie, poradenství klinické psychologie, akreditaci pro NBÚ, praxi při výběru specialistů v armádě ČR a osob pro dlouhodobé profesní pobyty v zahraničí. Mám též zkušenosti s výběrem pyrotechniků a osob zařazených do BRN tj.brigády rychlého nasazení a sil okamžité reakce.

Foto